Division 1 Fixtures
Round 1, Fri 4th OCT 2019

Grennans v Matthews;
Hill Bar v Sally Inn;
Cottage v Lynchs;
Foxs v Thatch [C];
Pheasent [Bye]

Round 2, Fri 11th OCT 2019

Matthews v Cottage Inn;
Thatch [C] v Grennans;
Sally v Foxs;
Lynchs v Pheasent;
Hill Bar [Bye]

Round 3, Fri 18th OCT 2019

Grennans v Sally Inn;
Matthews v Lynchs;
Cottage v Thatch [C];
Pheasent v Hill Bar;
Foxs [Bye]

Fri 25th Oct 2019

BANK HOLIDAY; NO GAMES

Round 4, Fri 1st Nov 2019

Foxs v Pheasent;
Lynchs v Hill Bar;
Sally Inn v Cottage Inn;
Thatch [C v Matthews;
Grennans [Bye]

Round 5, Fri 8TH Nov 2019

Pheasent v Grennans;
Matthews v Sally Inn;
Hill Bar v Foxs;
Thatch [C] v Lynchs;
Cottage Inn [Bye]

Round 6, Fri 15TH Nov 2019

Grennans v Hill Bar;
Sally v Thatch [C];
Cottage Inn v Pheasent;
Lynchs v Foxs ;
Matthews [Bye]

Round 7, Fri 22nd Nov 2019

Foxs v Grennans;
Hill Bar v Cottage Inn;
Sally Inn v Lynchs;
Pheasent v Matthews;
Thatch [C] [Bye]

Round 8, Fri 29th Nov 2019

Thatch v Pheasent;
Matthews v Hill Bar;
Cottage v Foxs;
Lynchs v Grennans;
Sally Inn [Bye]

Round 9, Fri 6th Dec 2019

Pheasent v Sally Inn;
Hill Bar v Thatch [C];
Foxs v Matthews;
Grennans v Cottage;
Lynchs [Bye]

CUP Fri 13th Dec 2019

Tom Grimes Cup,[16];

Round 10, Fri 3rd Jan 2020

Lynchs v Cottage Inn;
Thatch [C] v Foxs;
Matthews v Grennans;
Sally v Hill Bar;
Pheasent Bye

Round 11, Fri 10th Jan 2020

Cottage Inn v Matthews;
Grennans v Thatch;
Foxs v Sally Inn;
Pheasent v Lynchs;
Hill Bar Bye

Round 12, Fri 17th Jan 2020

Sally v Grennans;
Lynchs v Matthews;
Thatch v Cottage;
Hill Bar v Pheasent;
Foxs Bye

Round 13, Fri 24th Jan 2020

Cottage Inn v Sally Inn;
Matthews v Thatch [C];
Hill Bar v Lynchs;
Pheasent v Foxs;
Grennans Bye

Round 14, Fri 31st Jan 2020

Sally Inn v Matthews;
Foxs v Hill Bar;
Grennans v Pheasent;
Lynchs v Thatch [C];
Cottage Inn Bye

Cup Fri 7th Feb 2020

Qrt - FINALS, Tom Grimes Cup [8];

Round 15, Fri 14th Feb 2020

Pheasent v Cottage Inn;
Hill Bar v Grennans;
Thatch [C] v Sally Inn;
Foxs v Lynchs;
Matthews Bye

Round 16, Fri 21st Feb 2020

Grennans v Foxs;
Cottage Inn v Hill Bar;
Lynchs v Sally Inn;
Matthews v Pheasent;
Thatch [C] Bye

Round 17, Fri 28th Feb 2020

Pheasent v Thatch;
Hill Bar v Matthews;
Foxs v Cottage;
Grennans v Lynchs;
Sally Inn Bye

Round 18, Fri 6th Mar 2020

Sally v Pheasent;
Thatch v Hill Bar;
Matthews v Foxs;
Cottage v Grennans;
Lynchs Bye

Cup Fri 13th Mar 2020 [prov]

SEMI - FINALS, Tom Grimes Cup[4];